Eterneller

eterneller

Allt kan torkas - nästan. Ett underbart sätt att ha blomster året om är att odla eterneller. Ta tillvara på blomma, fröställning och bladverk.